Menu

Nová éra strelnice v Trnave

Dňom 1.2.2014 sa začne písať nová éra strelnice v Trnave. Náš klub ŠK OLYMPIA od tohto dátumu začína pracovať na zlepšovaní a rozširovaní celého areálu strelnice v Trnave.

Dúfame, že našim pričinením a úpravami pritiahneme do úžasného lesoparkového priestoru na okraji Trnavy širokú verejnosť za oddychom, športom, zábavou a dobrým jedlom.

Držte nám palce a budeme sa tešíť  na Vašu návštevu.

team ŠK OLYMPIA