Menu

Strelecké centrum / cenník

Prevádzkové hodiny

OD 4.2.2014 JE STRELNICA OPÄŤ OTVORENÁ ALE POD SPRÁVOU ZBK Trnava – pôvodný správca strelnice.
Prevádzka strelnice pod našou hlavičkou sa odkladá na neurčito, nakoľko došlo k určitým právnym zmenám v zmluvných vzťahoch o ktorých Vás budeme postupne informovať na našich stránkach.

ADRESA STRELNICE:
strelnica Štrky – Trnava
kontakt na správcu strelnice: +421 903 427 821

Platné od 1.1.2014. Pre verejnosť sú vyhradené nasledovné hodiny:

Od 01.04. – 31.10.
Pondelok – 10.00 – 19.00
Utorok – 10.00 – 19.00
Streda – 10.00 – 19.00
Štvrtok – 10.00 – 19.00
Piatok – 10.00 – 19.00
Sobota – 10.00 – 19.00
Nedeľa – 10.00 – 19.00
Od 01.11. – 31.03.
Pondelok – zatvorené
Utorok – 09.00 – 16.00
Streda – 09.00 – 16.00
Štvrtok – 09.00 – 16.00
Piatok – 09.00 – 16.00
Sobota – 09.00 – 16.00
Nedeľa – 09.00 – 16.00
photo029

* Mimo týchto hodín je možné využitie areálu na základe dohody so správcom strelnice.

Cenník služieb – Strelnica  Trnava – Štrky

 

Cena 1 tréningovej položky/25 terčov/  :                          3,50 EUR
Trap, Skeet, Americký Trap
–    Double Trap /30 terčov /                                                             4,20 EUR
–    pre športovcov  do 15 rokov  

Cena 1 tréningovej položky/25 terčov/  :                          4,50 EUR
Trap, Skeet, Americký Trap
Double Trap /30 terčov /                                                                  5,40  EUR
–    pre členov SSZ – pri predložení  preukazu SSZ
–    pri prenájme strelíšť alebo celého areálu

Cena 1 tréningovej položky/25 terčov/  :                            5,50 EUR
Trap, Skeet, Parkúr
Double Trap /30 terčov /                                                                    6,00 EUR
   –        nečlenovia SSZ  

Prenájmy :       
– strelište (100m) pre malokalibrové a guľové disciplíny :                 5,00 EUR – 1 stanovište
za každú začatú hodinu
– strelište (50m) pre malokalibrové a guľové disciplíny :                   6,00 EUR – 1 stanovište
za každú začatú hodinu
– papierový terč:                                                                                                  0,33  EUR / ks
– celý areál    :                                                                                                   500,00 EUR  / 1 deň
+ 4,25 EUR /25 terčov/
– strelište Trap, Skeet :                                                                                    85,00 EUR  / 1 deň
+ 4,25 EUR /25 terčov/
– strelište Parkúr :                                                                                             85,00 EUR  / 1 deň
+ 5,00 EUR /25 terčov/
– prevádzková budova :                                                                                   15,00 EUR /
za každú začatú hodinu

1 tréningová hodina pod dohľadom inštruktora :                                 12,50 EUR
/ vlastná zbraň a strelivo /                                                                + cena 1 tréningovej položky disciplíny

Cenník Pre Trenažér ,platný od 1.2.2014


TRAP, SKEET , DOUBLE TRAP                                                                                    6,50   EUR
(za každú začatú ½ hod.)
+ 1,70  EUR (paušálne za jedno nastavenie vlastnej zbrane)

Poľovnícke Disciplíny

 • Bažant,  Kačica,  Jarabica,  diviak,  zajac,  los,  medveď,  jeleň            3,30 EUR
  (za každú začatú ¼ hod.)
 • nastavenie vlastnej zbrane strelca                                                                    1,70 EUR
  (paušálne za jedno nastavenie vlastnej zbrane)

ZĽAVY pre trenažér

pre športovcov do 15 rokov a členov ŠK OLYMPIA 50 % z hore stanovenej ceny (mimo nastavenia vlastnej zbrane)

POZNÁMKA:
V prípade záujmu o využitie trenažéru je potrebné objednať sa minimálne 24 hod. vopred na t.č. 0908 787 343

Uvedené ceny sú včítane DPH.

 

Areál a strelnica

Prevádzkový poriadok

 • Strelecký areál pozostáva z pôvodných strelníc Olympijský Trap (2x), SKEET (2x), Vysoká veža, novovybudovaných strelníc COMPAK PARKÚR a 25 m (50 m), prebudovanej 100 m strelnice.
 • Umiestnenie areálu strelníc: v severovýchodnej okrajovej časti mesta Trnava, v jej katastrálnom území, 0,8 km vpravo od hlavného cestného a železničného ťahu na Senicu, v lokalite Nad Kopánkou, v priestore bývalej strelnice nazývanej Bolmút, v súčasnej dobe Štrky. Prístup je po hlavnej ceste smerom na Šelpice, následne odbočením vpravo pred železničným priecestím a následne po spevnenej ceste prechádzajúcou riečkou Trnávka k označenej bráne areálu.
 • Majiteľom  areálu je mesto Trnava a v účastnosti je poverený správou strelnice  Slovenský strelecký zväz, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava.
 • Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na príslušnom policajnom útvare.
 • Riadiaci streľby sa pri výcviku môže určovať aj z radov strelcov4.1.2 100m strelnica – 16 stanovísk, využitie len stanovísk, v ktorých smere streľby nie je deliaci val, spod prístrešku zakázaná streľba z krátkych palných zbraní, povolené voľné strelecké stanoviská pre ozbrojené zložky 25 m pred valom, dva priestory na parkúr, streľba z 50 m a 25 m (predovky, historické, western). Výcviky streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením odpovednej osoby – inštruktora. Riadiaci a inštruktor streľby musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice. Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B,C,D, E.
 • Prevádzkovať strelnice je možné denne, od 6.00 hod. do 22.00 hod., podľa výcvikových požiadaviek. Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby – inštruktor, prenajímateľ) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku, v tomto prevádzkovom poriadku a v príslušných metodických nariadeniach.
 • Strelnicu s písomným súhlasom Slovenského streleckého zväzu (napr. na základe zmluvy) môžu využívať na strelecké činnosti podľa príslušných nariadení, stanov a pod. aj príslušníci športových klubov (zväzov) a príslušníci ozbrojených zložiek a zborov (ďalej „prenajímatelia”).
 • Prevádzkovateľ a prenajímateľ je povinný pri streľbách zabezpečiť:
 • na viditeľnom mieste od prístupu – na stožiari – vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch min. 50 cm x 50 cm
 • nepriechodnosť, resp. stráženie priestoru z prístupových strán strelníc Zvláštnu pozornosť je nutné venovať prístupu a pohybu osôb po poľnej ceste vpredu!
 • dôslednú obhliadku výstrelného a ohrozeného priestoru
 • Možnosti súčasnej streľby:
 • Obe Trap a Skeet, 100 m a 25 m (50 m) strelnice
 • Obe Trap, Skeet vpravo, Compak parkúr, 100 m a 25 m (50 m) strelnice
 • Obe Trap a Skeet, Vysoká veža
 • 25 m (50 m), parkúrová streľba v oboch priestoroch 100 m strelnice, obe Skeet (resp. na jednej z nich Compak parkúr), obe Trap

Celý prevádzkový poriadok si nájdete v sekcii strelnica